Wyburzenia i rozbiórki Włocławek, Inowrocław, Lipno

Prace Wyburzeniowe

Świadczymy usługi specjalistyczne polegające na wyburzeniach i rozbiórkach obiektów drogowych, kubaturowych, oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Ponadto prowadziny wszelkiego rodzaju prace ziemne, wykopy, niwelacje terenu, prace specjalistyczne – przepusty, odwodnienia, stabilizacje gruntu – związane z budową dróg oraz placów.


Zajmujemy się także produkcją i dostawą wszelkiego rodzaju
kruszyw naturalnych i recyklingowych. Produkujemy zarówno frakcjonowane kruszywo ceglane, betonowe i mieszane jak i naturalne.

Przerobimy każdą budowlę.
Ze względu na lokalizację działamy głównie na terenach województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie. Bliska lokalizacja z autostradą jest atutem przy zleceniach bardziej oddalonych. 

Produkcja Kruszywa

- tłuczeń recyklingowy mieszany
- tłuczeń recyklingowy betonowy 
- tłuczeń kamienny
- tłuczeń recyklingowy ceglany
- odsiewki jako produkt dodatkowy o frakcji: 0-8 lub 0-16

Budowy i Rozbiórki

- prace ziemne, wykopy, niwelacja terenu, 
- prace specjalistyczne (przepusty, odwodnienia, stabilizacja gruntu) związane z budową dróg oraz placów, 
- montaż, demontaż i rozbiórki obiektów kubaturowych oraz infrastruktury drogowej

ODPADY BudowlanE

- kruszenie gruzu ceglanego, betonowego
- zbieranie, przetwarzanie, transport i utylizacja odpadów budowlanych z wydaniem zleceniodawcy zaoewiadczenia o utylizacji w oparciu o posiadane koncesje

Transport ponadgabarytowy

- zestaw niskopodwoziowy 6 osi rozciągany (20 m) + ciągnik 6×2 o ładownooeci 60 Mg z hydraulicznymi najazdami (przewóz rozściełaczy, równiarek, kruszarek, przesiewaczy itp.), 
- zestaw niskopodwoziowy 3 osie rozciągany (15 m + ciągnik 6×2 o ładowności 37 Mg) z krótkimi najazdami.