Witamy na stronie YUCON


Spółka działa na rynku północnej Polski od 2010r. Podstawową działalnością jest  produkcja  kruszyw budowlanych. Duży przychód stanowią także usługi specjalistyczne polegające na wyburzeniach i rozbiórkami obiektów kubaturowych, drogowych oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych i żelbetowych. Sprzęt ciężki i wyspecjalizowana karda to nasze szczególne atuty, dzięki którym potrafimy bezpiecznie i sprawnie wykonać powierzone zadania. 
Yucon to również wykonawca złożonych przedsięwzięć w oparciu o własną kadrę inżyniersko-techniczną, koordynację pracy Podwykonawców, celem zoptymalizowania kosztów inwestycji. 
Transport specjalistyczny – ponadnormatywny oraz spedycja to dziedzina, w której od kilku lat nasza firma jest postrzegana jako rzetelny partner, a dla potrzeb własnych gwarantuje niezależność i sprawną organizację.

Co ROBIMY?

KRUSZYWA

Jedną z działalności naszej firmy jest produkcja i sprzedaż kruszywa. Oferujemy szeroką gamę materiałów porozbiórkowych i naturalnych.  

WYBURZENIA

Dysponując odpowiednim zapleczem maszynowym oraz doświadczeniem, oferujemy przeprowadzenie prac wyburzeniowo-rozbiórkowych.

BUDOWY

Oferta budowlana obejmuje wykonanie szeregu prac ziemnych, wykopów, niwelacji terenu oraz prac związanych z budową dróg oraz placów.

TRANSPORT

Uzupełnieniem naszej oferty jest transport. Dysponując specjalistycznym sprzętem umożliwiamy przewiezienie elementów ponadgabarytowych. 

Dlaczego YUCON?

Kompleksowo i Zadaniowo

Stworzyliśmy Yucon aby realizować dla Państwa złożone przedsięwzięcia w oparciu o własną kadrę inżyniersko-techniczną, koordynując przy tym pracę podwykonawców branżowych i projektantów. Kierujemy się zasadą pełnego profesjonalizmu aby zminimalizować trud naszych zleceniodawców podczas trwania budowy. W zależności od umowy realizujemy działania kompleksowo lub też wybrane zadania. Zapraszamy do kontaktu.